Dette er del 2 av en artikkelserie på industrielle oljer. I forrige artikkel gikk vi igjennom hva vegetabilske oljer er, hvordan de ble en sentral del av kostholdet vårt og hvorfor dette mest sannsynlig spiller en stor rolle i den kroniske sykdomsepidemien vi ser i den vestlige verden i dag. Alle som spiser et vanlig vestlig kosthold har et for høyt inntak av industrielle oljer og bør prøve å minimere dette inntaket mest mulig.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva den vitenskapelige litteraturen sier om disse oljene. Basert på den evolusjonære konflikten et inntak av industrielle oljer utgjør er det nok ingen overraskelse at vi ikke kommer til å finne veldig mye positivt å si om dem denne gangen heller.

Astma

I forrige artikkel så vi nærmere på en mekanisme som kan forklare hvordan et høyt inntak av industrielle oljer kan være ansvarlig for et stadig økende antall mennesker som lider av matallergier. Epigenetiske tilpasninger gjør det også mulig at denne type allergier ikke rammer foreldre direkte, men at barn blir født med allergi for forskjellige typer mat. Epigenetikk er hvordan gener uttrykkes som følge av omgivelser og livsstil. Epigenetikk kan tenkes på realtime evolusjon hvor den menneskelige organismen forsøker å forsvare seg selv mot de moderne omgivelsene vi lever i. Dette manifesteres i sykdom, men bør egentlig tenkes på som et forsøk fra kroppen om å holde seg i live lengst mulig. Inntak av indsutrielle oljer kan øke risikoen for utvikling av astma. En potensiell mekanisme for dette er en ubalanse i omega 6 til omega 3 raten. Et overskudd av omega 6 sammenlignet med omega 3 øker antallet inflammatoriske elementer som er assosiert med astma. (R)

Autoimmune sykdommer

Kronisk inflammasjon og oksidativt stress er en del av de aller fleste sykdomsforløp. Dette gjelder også autoimmune lidelser som Chrohns, diabetes type 1 og cøliaki med flere. Industrielle oljer øker både oksidativt stress og inflammasjon samtidig som omega-6 til omega-3 raten økes og forsterker effekten. (R)

Mental helse

Vi har en epidemi med personer som lider av angst og depresjon. Selvmordsrater stiger. At en art tar sitt eget liv henger ikke på greip evolusjonært sett og tyder på at noe ikke stemmer med måten vi lever på. Det er sannsynligvis flere årsaker til denne trenden, hvorav inntak av industrielle oljer også er en negativ bidragsyter. En høy omega-6 til omega-3 balanse som er et resultat av konsum av industrielle oljer har vist seg å gjøre personer mer utsatt for mentale lidelser som depresjon, angst, nedsatte kognitive evner og demens. (R)(R)

Rapsolje er den oljen du oftest vil se brukt på ingredienslister i forskjellige matvarer som selges i dag og inntak av akkurat denne oljen har blitt koblet til nedsatt hukommelse og nedsatt læringsevne i tilfeller av Alzheimer’s. (R) Dette på tross av at rapsolje gjerne ses på som den “sunneste” av de industrielle oljene.

Transfett, noe de fleste vet er farlig for oss, oppstår ofte når industrielle oljer utsettes for varme, kjemisk prosessering og det som kalles hydrogenering. Inntak av transfett er assossiert med en økt risiko for demens og aggresjon.  (R) (R) Kanskje dette er en påvirkende faktor til den aggressive holdningen vi ser blant personer i forskjellige grupperinger i dagens samfunn? Noe som er spesielt tydelig på sosiale medier hvor vi kan gjemme oss bak tastaturet.

Diabetes og fedme

Grovt sett finnes det tre retninger som har hver sin forklaring til epidemien med fedme og metabolske utfordringer i den vestlige befolkningen. Den ene leiren skylder på høyt inntak av fett, uten å skille mellom de forskjellige typene fett. Den andre leiren skylder på sukker og enkle karbohydrater. Den tredje leiren mener at det bare handler om kalorier inn vs kalorier ut. Sannheten er nok en plass i mellom samtidig som andre faktorer som teknologibruk, søvnunderskudd, stillesittende livsstil og lignende også spiller en rolle. Mesteparten av prosessert mat består av relativt høyt sukker og fettinnhold, samtidig. En kombinasjon som sjeldent er tilgjengelig i naturen. I tillegg er typen fett som regel i form av industrielle oljer. Ikke naturlig fett fra kilder vi har hatt tilgang på i tusener av år.

Forskning på mus viser at et høyt inntak av linolsyre, fettsyre det er mye av i industrielle oljer, påvirker biokjemiske signaler som igjen fører til en høyere inntak av mat og tilhørende fettmasse. (R)

Det er også vist at et høyt inntak av soyaolje fører til overvekt, insulin resistanse, diabetes og fettleversykdom. (R) (R)

Hos mennesker finnes det indikasjoner på at et kosthold med høyt inntak av omega-6 kontra omega-3 har en påvirkning på risikoen for fedme og påfølgende diabetes blant barn. (R) Hva du spiser som barn er ekstremt viktig og et standard vestlig kosthold med en forhøyet omega-6 til omega-3 rate kan føre til insulin resistanse, pre-diabetes og fedme i voksen alder. (R) (R)

Hjerteproblemer

Utrolig nok anbefales industrielle oljer ofte som en god ide hvis man vil unngå hjertesykdom. Dette er basert på frykten for mettet fett og dets evne til å øke LDL kolesterol. Kolesterol hysteriet er såpass kompleks at det kreves en egen artikkel, men konkludert kan det sies at også her er bildet mer nyansert enn det vi har blitt fortalt. Et kjapt besøk på Helsedirektoratets hjemmeside (R) viser hvor hjernevasket vi har blitt. Kostholdsråd nr 8 gir klar beskjed om at vi bør bruke matoljer og margarin i stedet for smør. Spør du meg er dette rådet kanskje det mest hårreisende på en liste som ikke akkurat oser kvalitet.

Sunn fornuft forteller oss at naturen vet bedre enn mennesker. Derfor er det ingen overraskelse at hjertesykdom er det flest folk dør av i den moderne verden hvor vi til stadighet prøver å være smartere enn naturen. Selv med et økende inntak av disse “hjertesunne” oljene fortsetter trenden i feil retning. Kanskje naturlig fett som ikke er et industrielt avfallstoff er å foretrekke om man ønsker bedre hjertehelse?

En av de bedre teoriene rundt industrielle oljers rolle i hjertesykdom kommer fra James DiNicolantonio. (R)

Teorien kan oppsummeres med noen få punkter:

  • Inntak av linolsyre blir en del av lipoproteiner – hvorav LDL og HDL er de mest kjente
  • Ustabiliteten til linolsyre grunnet dens umettede struktur gjør at disse lipoproteinene oksiderer lettere
  • Oksiderte lipoproteiner kjennes ikke igjen av sine respektive reseptorer i kroppen som i stedet aktiverer hvite blodceller. Hvite blodceller initererer deretter celleformasjoner som fører til hjertesykdom.

En høy omega-6 til omega-3 rate er også en etablert risikofaktor for hjertesykdom og som vi har sett bidrar et inntak av industrielle oljer til en slik ubalanse. (R)

Hvis du er opptatt av at hjerte ditt skal fungere som det er designet for å gjøre bør du kanskje spise fett fra kilder vi har hatt tilgang på i tusenvis av år. Ikke et industrielt produkt som var en fin måte å bli maksimere profitten til tekstilindustrien.

Irritabel tarmsyndrom (ITS)

Tarmhelse er virkelig i vinden om dagen. Med flere milliarder av bakterier har vi såvidt begynt å forstå hvor viktig den riktige sammensetningen av bakterier i tarmen er for helsen vår. Det finnes forskning som indikerer at inntak av industrielle oljer kan skade tarmfloraen vår. Noe som igjen kan føre til irritabel tarmsyndrom.

Kvinner med ITS har et signifikant høyere nivå av arakidonsyre som er en omega-6 fettsyre det finnes mye av i industrielle oljer. (R) En ubalanse mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer er også korrelert med ITS. (R)

Dette kan tyde på at inntak av industrielle oljer med høyt omega-6 innhold kan påvirke tarmfloraen vår på en negativ måte og føre til inflammasjon som igjen fører til tarmlidelser. Har du magetrøbbel bør industrielle oljer være noe av det første du fjerner fra kostholdet ditt.

Inflammasjon

Inflammasjon og oksidativt stress kan som nevnt knyttes til omtrent hver eneste kroniske sykdom. Den moderne livsstilen promoterer begge disse biologiske prosessene og det vi kan gjøre for å redusere dem vil medføre en lavere risiko for at vi vil pådra oss en kronisk sykdom tidligere enn nødvendig. Et høyt inntak av industrielle oljer fører til kronisk inflammasjon. Dette ser vi ved en økning i CRP, TNF-alfa og IL-6, som alle er biomarkører som gjenspeiler systemisk inflammasjon i kroppen. (R) (R)

Fruktbarhetsproblemer

Flere og flere sliter med å få barn. Det er mange årsaker som spiller en rolle i fruktbarhet. En av disse er vårt høye inntak av industrielle oljer. Menn som sliter med infertilitet har en høyere omega-6 til omega-3 rate sammenlignet med menn som ikke har samme problem. (R) Et høyt inntak av omega-6  fettsyrer blant kvinnelige pattedyr fører til en negativ effekt på reproduksjon. (R) Min personlige mening er at vår stadig økende bruk av teknologiske enheter i og rundt områder sentrale i reproduksjon er en av de største bidragsyterne her fordi disse fører til oksidativt stress, men kosthold og industrielle oljer spiller også en rolle.

Synsproblemer

Øyet er den plassen i kroppen hvor vi finner den høyeste konsentrasjonen av omega-3 fettsyren, DHA. Da kan man skjønne hvordan et høyt inntak av omega-6 fettsyrer fra industrielle oljer kan føre til utfordringer med synet. Forskning viser at ved å konsumere omega-6 fra denne type oljer økes risikoen for aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) som er en øyesykdom som fører til nedsatt syn og til slutt blindhet. (R)

Artrose

Vi har allerede sett at inflammatoriske markører øker som følge av inntak av industrielle oljer høye i omega-6. Det er derfor ingen overraskelse at det ofte ses en sammenheng mellom inntak av omega-6 og økt inflammasjon i ledd. På den andre siden har motsatt effekt, mindre inflammasjon i ledd, blitt observert ved inntak av omega-3 fettsyrer. (R)Det kan virke som at høyt omega-6 inntak fører til inflammasjon uavhengig av om de kommer fra inflammatoriske oljer.

Konklusjon

Denne serien bestående av to artikler vitner om at et høyt inntak av industrielle oljer som bare har vært en del av kosten vår siden tidlig 1900-tallet spiller en sentral rolle i flere moderne lidelser som er stadig økende. Markedskrefter er effektive. Så fort markedet ba om umettet fett i maten sin grunnet dårlig forskning responderte matprodusentene deretter. Dette gjør det nærmest umulig å finne prosessert mat som ikke har tilsatt en eller flere industrielle oljer. Til og med i produkter som har fokus på viktigheten av omega-3, som makrell i tomat, er tilsatt rapsolje som nøytraliserer deler av den positive effekten man prøver å oppnå.

Hvis jeg kun hadde en anbefaling til personer som ønsker å forbedre kostholdet sitt for bedre helse og prestasjon hadde anbefalingen vært at matvarer som inneholder industrielle oljer som dette bør droppes.

Om du er interessert i å leve og prestere bedre bør du kutte ut denne type oljer umiddelbart. Vær obs på at det krever litt lesing av ingredienslister til å begynne med.