Kan vi stole på eksperter?

Den mest avanserte og utviklede hjernen i dyreriket. Kognitive ferdigheter som har gitt oss alt fra kapitalisme til romfart. Apen som forstod universet. Det er lett å glemme at vi mennesker ikke er feilfrie. Dette er noe vi skal se på denne i artikkelen: at våre kognitive svakheter ofte skaper mer trøbbel enn vi er villig til å innrømme. Når noen av disse svakhetene i tillegg gjør at vi ukritisk lytter på personer, grupper eller andre autoritetsinstanser når vi tar viktige beslutninger – blir uforståelige hendelser mer forståelige.