Optimalt Liv er ment å være en digital verktøykasse som kan benyttes til å lære mer forskjellige konsepter og ideer. Konsepter og ideer som igjen beriker livet og gjør den begrensede tiden vi har her på kloden enda mer interessant.

Det hele startet som et forsøk fra grunnlegger å sortere sine egne tanker rundt forskjellige emner som ble studert på kveldstid. “For å kunne skrive godt må man kunne tenke godt”, er det noe som heter. Dette var motivasjonen. Det endte med offentliggjøring av dette innholdet på Optimaltliv.no slik at andre kan ta del i reisen.

Dette er et sted hvor ingen emner regnes som for små eller for store, for komplekse eller for simple. Som leser kan du forvente å finne innhold som strekker seg fra vitenskapelige artikler til gjenfortellinger av personlige eksperimenter. Forskjellige disipliner vil mikses sammen i håp om å skape en leseropplevelse som er verdt å gjenta. Alt innhold kan, direkte eller indirekte, kobles mot hvordan man kan leve et mer optimalt liv.

Hvis du som leser skulle finne innhold på nettstedet som strider mot annet innhold, betyr dette at den digitale verktøykassen fungerer som den skal. I et rasjonelt tilfelle skal ny, relevant og forbedret informasjon og erfaring føre til endring av gamle synspunkter.

Nettstedet administreres av en 28 år gammel Rogalending som måtte håndtere eksistensielle spørsmål alt for tidlig i livet og har som følge av det et problem med å koble ut og leve et “normalt” liv.

Navnet er Andreas, forresten, og jeg vil herved ønske deg velkommen til Optimalt Liv.